Reading Together® Te Pānui Ngātahi at Ngāti Moko Marae:A School-Iwi Partnership implementation exemplar

Introduction/Whakataki

On this page

This best evidence in action exemplar explains the partnership approach taken between Fairhaven School and Te Iwi o Tapuika in the marae-based implementation of Reading Together® Te Pānui Ngātahi in Te Puke.

Expert developer of Reading Together® Jeanne Biddulph, highlighted the need for school-whānau partnership approaches to build trust for ongoing success. When well-implemented Reading Together® accelerates reading achievement, supports children’s wellbeing and has enduring effects for positive and culturally responsive education.

A successful partnership approach is the key to the enduring effects for culturally responsive education.

This implementation exemplar provides a window into the ‘how’ of partnership building between school leaders, iwi leaders, teachers and whānau.

He mea whakapuakina tēnei tauira whai kiko ki ngā taurahere i whiria e Fairhaven School me Te Iwi o Tapuika i tā rātou waihangatanga o Te Pānui Ngatahi i runga Marae ki Te Puke.

Photo: Vicki Hiini
Marae - Ngati Moko; Tapuika Iwi; Te Arawa

Fairhaven School in Te Puke has been implementing Te Pānui Ngātahi (Reading Together® programme)  at Ngati Moko Marae since 2014.

"…These workshops have been truly fantastic. ... we have presented these workshops bilingually. We have given whānau mini-libraries to take home with books in English and te reo Māori. We have also modeled most parts of the workshops in te reo as well as English, including reading with a child, and reading from a dictionary.

The small amount of funding that is required to make these workshops happen is minimal in comparison to the social value that they provide. The feedback that we have had from whānau has been heartwarming, how, with support from these workshops, we are changing negative experiences from the past to a positive experience for the future."

Vicki Hiini, Deputy Principal at Fairhaven School
and Reading Together® Workshop Leader

He Kākano ahau i ruia mai i Rangiatea

“The idea to get Reading Together® onto the marae was inspired because of the barriers to engagement that it left behind."

"I ahu mai te whakaaro kia tū te Pānui Ngatahi® i runga Marae na ngā momo ārai i uhia ki runga ki tēnā ki tēnā."

"Developing the relationships with the whānau that they can trust us, that takes time as well."

"Ko te whakapakari ake i te tuhonotanga ki ngā whānau kia pumau ki te tika, kua roa nei tērā e tutuki ana."

Vicki Hiini, Deputy Principal, Workshop Leader

Evaluations of Reading Together® have shown that for many schools there have been challenges in building trust with parents and whānau of Māori students.  After initial offerings of Reading Together® at Fairhaven school had low attendance of Māori whānau, the leadership at Fairhaven School set out to find a better way forward.

In this video Māori Immersion Pod leader Tatai Takuira-Mita explains the support provided to all school staff to build responsive relationships with their iwi and whānau partners.

"Initially Fairhaven School offered Reading Together at school but an observation was that we had low attendance of Māori whānau at the Reading Together  workshops.  We realised that we needed to build relationships of trust with whānau and we felt that taking the workshops to the Marae would eliminate barriers and show whānau our commitment to supporting tamariki."

"Mai anō i te timatanga, I whakahaeretia Te Pānui Ngatahi e Fairhaven School ki tō rātou wāhi kura, heoi anō, he tokoiti noa iho ngā whānau Māori haere ai ki ngā wānanga o Te Pānui Ngatahi ki te kura. I tokotia ake te whakaaro kia tuitui ai ngā tūhonotanga ki ngā whānau Māori katoa mehemea ka whakatū ki runga Marae, ka mutu ka whakamāmā te huarahi mō ngā mātua katoa, kia pono ai te tautoko i ā rātou tamariki."

Ehara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini – Create educationally powerful connections

Whanaungatanga: Relationships

“When you adhere to the protocols and know that you’re in a safe place, it lowers barriers.”

"Ki te puritia ki ngā tikanga me tō te wāhi e haumaru ana, ka mā te huarahi."

Hineata Heyblom, Parent

In this video leaders at Fairhaven School explain how important it is to recognise and address many barriers to access for Māori whānau; especially those who have had bad experiences in their own schooling.

I tēnei o ngā kiriata ka whakamarama ngā Kaiwhakaako o Fairhaven School te huarahi i takatakahia nei e rātou kia hāpaitia tēnei mea te Panui Ngatahi mō ngā whānau Māori huri noa i te motu, ā, pērā hoki ka rangona mai te hunga mātua i nawea nei ngā mahara i a rātou e kuraina ana.

“… That barrier is removed when we bring it to the marae.”

"Ka ngāwari te huarahi pēnā ka tū i runga Marae."

Sophie Anania, Māori Immersion Teacher

Nā Sophie Anania, Kaiwhakaako Kura Auraki

“… The powhiri is about them and their sense of belonging in this space … we come in as one … all supporting each other as one.”

"Ko te powhiri, he mea whakakotahi i a rātou, me tō rātou mana rangatiratanga, ka meinga te wairua o te Ako kia puāwai i runga i te tautoko o te Iwi." 

Tatai Takuira-Mita, Māori Immersion Pod Leader

Nā Tatai Takuira-Mita, Kaihautu Kaiwhakaako Kura Auraki

The effective implementation of Reading Together® Te Pānui Ngātahi depends upon relationship building. Shifting the workshops from the school to the marae acknowledges the mana and the authority of the tangata whenua. In this way the foundation is set in place for relationship building and respectful collaboration. On the marae children and whānau are welcomed, are safe, and have a sense of belonging.

Ina pērā, ka para te huarahi mō te painga o ngā tuhonotanga, te nohotahi hoki a ngā whānau ki te Kura. Ko te marae te tūrangawaewae o ngā tamariki me ā rātou whānau, powhiritia, haumarutia, kia mau ki tō rātou mana whenua ake.

Kia whakawhanaunga i runga i te whakapono – Build relational trust

Manaakitanga, Respect, Generosity and Care for others

“Now this is the way we do things, because our whānau have initiated it … Now we can get down to business and focus on the learning.”

"Nā, koia tēnei te hanga o te mahi nei, nā ngā whānau te kaupapa nei i kōkiritia. Ka mahia te mahi kia puawai ka tika te kaupapa o te Ako. Nā Sophie Anana, Kaiwhakaako Kura Auraki."

Sophie Anania, Māori Immersion Teacher

“Grandparents and extended whānau, they all come along. Because whoever listens to that child read, really important they know what they’re doing.”

"Kuia mai, koroua mai, whanaunga mai, ka puta katoa rātou. I te mea hoki he kaupapa whakahirahira hei whakarongo ki a rātou tamariki e pānui ana, kua rangatira hoki tēnei mahi i tō rātou mohiotanga."

Tatai Takuira-Mita, Māori Immersion Pod Leader

This video highlights the preparation by the school staff and iwi working together. After the welcoming pōwhiri everyone has a meal together. Parents don’t have to worry about dinner or childcare arrangements. The whole family is welcome. Mothers, fathers, grandparents, and extended whānau are all part of the support system for each child learning to read and to enjoy reading. There are opportunities for adults to focus knowing that their tāmariki are cared for, and able to play or to participate when the workshops directly involve the children.

Ko tā te kiriata nei e whakanui ana i te wairua o te mahi kotahi, i tutuki noa ngā Kaiwhakaako Kura me te Iwi. Ka mutu te powhiri, ka noho te iwi ki te hākari. Ka whangai hoki ngā whānau ki te kai mō te pō, kāhore hoki he raru mō te whakarite kaitiaki tamariki mō taua po. Ka tukuna te karanga ki te whānau whānui, kuia mai, koroua mai, mātua mai, tamariki hei purapura āwhina ki ia tamaiti e whai ana i tēnei huarahi o te Pānui Ngātahi. I kō atu i tēnā, ka aro pū ngā mātua ki te ngako o te wānanga, me te mohio hoki kua tiaki pai ngā tamariki, watea hoki rātou ki te tākaro, ā, ka whai wāhi ngā tamariki i tō rātou wā anō o te wānanga.

“That sense of belonging, that sense of mahi tahi tatou.”

"Ko te wairua o tō tātou mana rangatiratanga, ko te mahi tahi tērā."

Hineata Heyblom, Parent

Ka tika ā muri, ka tika ā mua – Ensure an orderly and a supportive environment

Te Pānui Ngātahi

“We trialled it at the marae and all the feedback was what better way to be learning.”

Tatai Takuira-Mita, Māori Immersion Pod Leader

The vision of Fairhaven School and Te Iwi o Tapuika was to develop reading in a bilingual environment, so a local expert, Wiremu Anania, worked with Jeanne Biddulph to develop the titles and headings for the workshop materials in te reo Māori for Te Pānui Ngātahi.

Ko te wawata nui o Fairhaven School me Te Iwi o Tapuika, kia tautokona te panui a ngā Tamariki ki ngā reo e rua. I mahitahi a Wiremu Anania rāua ko Jeanne Biddulph kia whakamāoritia ētahi wāhanga o ngā pukapuka me ngā rauemi wānanga o te Panui Ngatahi.

Ko te ia o aua wānanga kia whakatauiratia ngā rauemi ki te taha o ngā whānau e hāpai ana i tēnei mea te pānui, ka rāngona, ka kitea hoki pēhea te rere o ngā kupu pānui ki te Reo Māori, te Reo Pākehā hoki.

In this video teachers at Fairhaven role model with their own children in both te reo Māori and English how to put in to practice the evidence-based findings about  what really works to support early reading. They model how to give children the time and support they need to learn, and share their own struggles to be patient.

There has been strong evidence that although well-intentioned, too much pressure on children’s early reading can have long-term negative effects on children’s achievement.  The Reading Together® Te Pānui Ngātahi workshops are designed to support whānau to understand how to help your child with reading at home.

He mea whakahirahira te mohio a ngā whānau me ā rātou tamariki kia ngāwari te āhua o ngā mahi nei i a rātou e timata ana ki te pānui. Ko tā te Te Panui Ngātahi he rautaki āwhina ki ngā ākonga tauhou ki te pānui ngātahi i ō rātou kāinga.

Critical to success of the workshops is the trust built with parents and whānau so that they can share their experiences and frustrations without feeling isolated or judged. One father vividly remembers how his own early excitement about reading was short-lived:

Ka hoki pū ngā mahara o tētahi Pāpā i a ia e nohinohi ana, kīhai i roa.

“The way they [parents] would, like help me,  really struck fear into me – so next minute I don’t want to take books home … I wasn’t really learning after that.”

"Ka toro (waku mātua), awhina hoki i a au, kātahi te mataku ko tēnā, kua mau riri i a au, mea rawa ake pau katoa taku hiahia ki te hari pukapuka nei ki te kainga.. ko kore kē he hua o taua mahi."

A recurrent finding in the Progress in International Literacy studies is that access to books at home remains strongly linked to achievement in literacy. Fairhaven School ensures that whanau and tāmariki have books in English and te reo Māori to take home after each workshop session at the marae. This celebrates literacy, and supports the learners and their whānau to enjoy reading.

Tohaina ana e Fairhaven School he kohinga pukapuka mō tēnā whānau mō tēnā whānau, kei te reo pākehā me te reo Māori ngā pukapuka, ka mutu te wānanga, ka kohia atu aua rauemi ki te kainga. E whakanui ana i te tuhi me te pānui, otirā he kīnaki hoki mō ngā ākonga me ō rātou whānau kia pārekareka te panui pukapuka ki te kainga.

Ngā taputapu ngaio – whiria, mahia – Select, develop and use smart tools

Wānanga

“I think looking ahead to the future this is the way to do learning, to combine school and whānau. If you remove the barriers and make it accessible in an environment that is safe like the marae then it sets a platform for other things.”

"I a au e whakaaro mō āpōpō, koia tēnei te huarahi kia hāpai i te wairua o te Ako, kia huihui aua whānau Māori me ngā Kura kia Kotahi te hoe. Ki te turaki i ngā ārai, ka whakamāmā te huarahi, kia huakina ki te katoa pērā i runga i te marae, ka nui te whai hua ki taumata teitei."

Hineata Heyblom, Parent

Reading Together® Te Pānui Ngātahi is a tool that enables schools to engage with their community in a positive way. In this video Vicki Hiini reflects that the marae-based approach is a gift that keeps on giving because of the follow-on effects of the relationships on children’s success.

Staff have seen the follow-on effects as new entrants come into school with ‘such a good head start because of what the parents learnt through reading together’.

Māori Immersion Pod leader Tatai Takuira-Mita explains the time and care taken to build the trust of kaumatua and iwi to enable a marae-based approach.  Teacher Sophie Anania reflects that the effort needed to make a marae-based approach work is so worth it when the teachers witness for themselves accelerated Māori success.

Hei tā Tatai Takuira-Mita (Kaihautu Kaiwhakaako Kura Auraki) me āna whakamārama i te huarahi i parahia tēnei kaupapa, nā te mana tuhonotanga ki ngā Kaumātua me te Iwi tēnei kaupapa i puāwaitia i runga Marae. Ka mahara pū hoki a Sophie Anania (Kaiwhakaako Kura Auraki) mō tā rātou i koke ai, i mahi ai, me te mahi e tārewa ana ki tēnei kaupapa i runga Marae, he nui hoki ngā hua ka āta kitea atu e ngā Kaiwhakaako i a rātou e eke pānuku ana i tō te Iwi Māori e wāwata ana.

Me pounga waihoe, kia nui ake te whaihua ki ngā ākonga rerekura (katoa) – Use a collaborative inquiry and knowledge - building approach, aligning conditions within and beyond the classroom to optimise valued outcomes for all learners

Te Ara Tika: The Right Pathway

“Where else are they going to have the opportunity to succeed as Māori? They should be succeeding as Māori in their whenua, in their own land.”

"Kei hea rā tua atu i tēnei ina noa te nui o ngā whai painga o te Iwi Māori? Koia tēnei te tino painga, he iwi angitu i tō rātou mana whenua, i tō ratou turangawaewae ake."

Sophie Anania, Māori Immersion Teacher

Nā Sophie Anania, Kaiwhakaako Kura Auraki

Staff from Fairhaven School explain the greater impact on Māori student success when school and whānau are working together.

E ai ki ngā Kaiwhakaako o Fairhaven School, na te mahi ngātahi o te Kura ki ngā whānau Māori ka eke panuku te angitu o ngā akonga Māori.

Whānau and staff reflect on how crucial to success has been the leadership, humility and practical support of the school principal.

Staff explain that Principal Paul Hunt ensures that the marae-based approach to Te Pānui Ngātahi is resourced for success.

Whakamāramatia hoki ngā Kaiwhakaako mō te Tumuaki Kura a Paul Hunt e pumau ana ki te oranga tonutanga o te Pānui Ngātahi i runga Marae mō ngā tau e haere ake nei, e haere ake nei.

Mā te huruhuru ka rere te manu – Resource strategically
Ngāti Moko’s Te Pānui Ngātahi Reading Together® - Te Iwi o Tapuika and Fairhaven Primary School with guests Jeanne Biddulph and Professor Mere Berryman.

Reading Together® Te Pānui Ngātahi:

Here are quick links to the other BES exemplars demonstrating critical success factors for effective implementation of Reading Together® in a school serving predominantly Pacific communities and a school serving a multi-cultural community.

BES Implementation Exemplars
St Joseph's School Otahuhu
Manurewa Central School